Try & Hire

Try & Hire, czyli wypróbuj i zatrudnij.

To doskonałe rozwiązanie dla tych firm, które obawiają się jakości wykonywanej przez nowoprzyjętych pracowników pracy.

Daje ono jednocześnie możliwość wcześniejszego sprawdzenia kwalifikacji danej osoby przed zatrudnieniem jej na stałe.

Po upływie okresu zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej, pracodawca zyskuje prawo do przejęcia pracownika na stałe.

Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć ryzyko nieodpowiedniego naboru oraz przyspiesza proces adaptacji pracownika do nowych warunków.

Najnowsze oferty pracy:

Budowa sklepów i stron internetowych