Specjalista ds. Rynków Wschodnich

Agencja Pracy Tymczasowej nr certyfikatu 10078
Mazury Job Sp. z o.o. w związku z rozwojem struktur poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. Rynków Wschodnich

Miejsce pracy: Ełk

Zadania:
-stały kontakt z pracownikami i klientami – telefoniczny, mailowy oraz osobisty;
-przygotowywanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów;
-monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych;
-kontakt z organami administracyjnymi – urzędami wojewódzkimi, powiatowymi urzędami pracy;
-pozostawanie w stałym kontakcie z Koordynatorem pracowników i bieżące reagowanie na zaistniałe sytuacje;
-pozyskiwanie i weryfikacja pracowników z rynków wschodnich;
-prowadzenie procesów legalizacji pobytu i pracy Cudzoziemców na terenie RP;
-koordynacja przyjazdu pracownika do Polski;
-monitorowanie oraz bieżące wsparcie pracowników w zakresie prowadzonych procesów legalizacji pobytu i pracy.

Wymagania:
– minimum rok doświadczenia związanego z nadzorowaniem pracy zespołu pracowników,
– czynne prawo jazdy kat. B,
– znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem,
– samodzielność w prowadzeniu powierzonych spraw i projektów,
– gotowość do wyjazdów na terenie województw warmińsko – mazurskiego i podlaskiego,
– komunikatywność i dokładność w realizacji zadań i sumienność
– mile widziane doświadczenie w pracy w agencji zatrudnienia.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– motywacyjny system wynagrodzenia,
– pracę w miłej, przyjaznej atmosferze,
– możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie doradztwa personalnego.

Kontakt:
Tel.: 882 065 390

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazury Job Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku w moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji/również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm)

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mazury Job Sp. z o.o z siedzibą w Ełku przy ul. Nadjeziornej 15/1A,
2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym: odo@mjob.com.pl
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Mazury Job Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 miesięcy w celu zapewnienia ewentualnych roszczeń
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mazury Job Sp. z o.o. . Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Mazury Job Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
10) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mazury Job Sp. z o.o.,

  1. Aplikuj na to stanowisko!


Budowa sklepów i stron internetowych