Proces rekrutacyjny, co dalej?

Gratulujemy! Zostałeś pracownikiem Agencji Pracy Tymczasowej Mazury Job.

Podpisujemy: umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło (wszystko zależy od konkretnej oferty). Następnie zostajesz oddelegowany (skierowany) do pracy u pracodawcy użytkownika. To on właśnie złożył u nas ofertę pracy, określił wymagania względem pracownika, warunki pracy, rodzaj umowy i czas na jaki została zawarta. Pracodawca użytkownik sprawuje nadzór nad wykonywaną pracą i rozlicza z przepracowanych przez Ciebie godzin.

Wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłacamy my, czyli Mazury Job, do 10. każdego miesiąca na podane konto bankowe. Jako Twój pracodawca wystawiamy zaświadczenia, informacje podatkowe, zgłaszamy Ciebie do ZUS-u, opłacamy wszystkie świadczenia. Po upływie okresu, na jaki zawarta została umowa wystawiamy świadectwo pracy, które wzbogaci Twoje CV.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Tobą i pracodawcą użytkownikiem, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. W zakładzie pracy; pracodawcy użytkownika; jesteś traktowany tak samo, jak pozostali pracownicy.

Każdego Pracownika Tymczasowego chroni Kodeks pracy, a także ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.


Pamiętaj, że Twoją wizytówką na rynku pracy jest zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków. Dobre referencje potrafią wnieść więcej niż długie CV.

 

Najnowsze oferty pracy:

Budowa sklepów i stron internetowych