Pracownicy z Ukrainy

Sytuacja na polskim rynku pracy, mimo dużego bezrobocia nie obfituje w tłumy gotowych do podjęcia zatrudnienia pracowników. Coraz trudniej nie tylko o specjalistów, ale także o pracowników fizycznych. Dlatego wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom.

 

Rekrutacje pracowników z Ukrainy (pośrednictwo przy zatrudnieniu)

Tego typu usługa skierowana jest w głównej mierze do firm poszukujących specjalistów i ekspertów w danej dziedzinie. Po otrzymaniu zamówienia, w którym określone zostaną wymagania dotyczące poszukiwanych pracowników rozpoczynamy rekrutacje oraz selekcje. Dopełniamy wszelkich formalności związanych z przyjazdem i legalizacja zatrudnienia. Nasza praca kończy się z momentem zatrudnienia pracownika z Ukrainy w firmie naszego Klienta i uregulowaniem wszelkich spraw związanych z legalizacją pobytu i podjęcia pracy.

 

Outsourcing pracowników z Ukrainy

To doskonale rozwiązanie dla firm, które rozważają zatrudnienie zewnętrzne. Na podstawie formularza zamówienia i ogólnej umowy między firmą, a agencją zostaje dokonane zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Istota tego typu zatrudnienia polega na tym, że agencja podpisuje umowę z pracownikiem (wypłaca mu wynagrodzenie, sprawuje nadzór, pełni władcze uprawnienia pracodawcy, obsługuje takiego pracownika kadrowo), natomiast praca wykonywana jest u Klienta. Pracownicy z Ukrainy zostają zatrudnieni w oparciu o delegowanie lub umowę eksportową.

 

Outsourcing procesów produkcyjnych

Odbywa się na podstawie umowy handlowej między agencją, a firmą produkcyjną. Na tej podstawie cześć procesów produkcyjnych przekazywana jest firmie zewnętrznej. Takie rozwiązanie doskonale się sprawdza również w innych branżach, gdzie możliwe jest wykonywanie zleceń na tej podstawie.

 

Leasing pracowników z Ukrainy

Umowa o trójstronnym charakterze między Pracodawcą Użytkownikiem, Agencją Pracy Tymczasowej, a Pracownikiem Tymczasowym. To idealne rozwiązaniem dla pracodawcy pragnącego szybko zatrudnić pracowników, a jednocześnie ograniczyć koszty. Szybko reagujemy na zmiany i zapotrzebowanie pracownicze naszego Klienta, dając mu szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie firmy.

 

Legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

 •  współpracujemy z ukraińską firmą Work Solution w zakresie rekrutacji i przygotowania pracowników do wyjazdu;
 •  koordynujemy przyjazd pracowników do Polski;
 •  pośredniczymy w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy;
 •  pomagamy pracownikom w procesie wizowym (wizy pracownicze, wizy Schengen);
 •  uzyskujemy niezbędne dokumenty i pozwolenia niezbędne do podjęcia przez nich zatrudnienia w Polsce;
 •  pomagamy w rejestracji pracownika w Urzędzie Pracy;
 •  pomagamy w znalezieniu zakwaterowania i przygotowujemy do podjęcia zatrudnienia.

 

Korzyści z zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

 •  nasi pracownicy rozumieją język polski i w komunikatywnym stopniu posługują się nim;
 •  bliskość językowa i kulturowa sprawia, że Ukraińcy łatwo i szybko przystosowują się do polskich warunków pracy;
 •  posiadają dużą motywację do pracy i zaangażowanie;
 •  posiadają wykształcenie i doświadczenie w licznych specjalistycznych branżach, w których brakuje rąk do pracy;
 •  stanowią wsparcie na liniach produkcyjnych.

 

Zapraszamy również na stronę naszego partnera na Ukrainie firmę Work Solution.

Najnowsze oferty pracy:

Budowa sklepów i stron internetowych