Outsourcing kadr i płac

Agencja Pracy Tymczasowej Mazury Job Sp. z o.o. świadczy wysoce wyspecjalizowane usługi w zakresie administrowania kadrami i płacami. Zmiany przepisów prawa pracy i rozporządzeń stanowią dla wielu firm poważny problem.

Outsourcing kadr i płac jest sprawdzonym rozwiązaniem, umożliwiającym zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy przy jednoczesnym zapewnieniu poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowo – płacowej.

W ramach powyższej usługi zajmujemy się:

  • prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
  • sporządzaniem regulaminów,
  • organizowaniem oraz ewidencjonowaniem badań lekarskich,
  • zgłaszaniem pracowników do ZUS, wyrejestrowywaniem pracowników (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA),
  • rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem zwolnień lekarskich, urlopów, zasiłków,
  • sporządzaniem listy płac: naliczaniem wynagrodzeń, premii,
  • przygotowywaniem przelewów bankowych,
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
  • wystawianiem zaświadczeń pracowniczych,
  • wystawianiem świadectw pracy.

Najnowsze oferty pracy:

Budowa sklepów i stron internetowych