Obsługa samolotów na płycie lotniska Warszawa

Agencja Pracy Tymczasowej Mazury Job nr certyfikatu 10078 to sprawdzony partner biznesowy, który od 8 lat z powodzeniem realizuje projekty doradztwa, leasingu i outsourcingu personalnego dla Klientów na terenie całego kraju. Posiadamy spółki w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. W związku z rozwojem struktur poszukuje Kandydatów/Kandydatek .

OFERTA PRACY TYMCZASOWEJ

OBSŁUGA SAMOLOTÓW NA PŁYCIE LOTNISKA

Miejsce pracy: Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie

Zakres obowiązków:
– obsługa samolotu na płycie lotniska
– załadunek i rozładunek bagażu, poczty, cargo
– operowanie sprzętem lotniskowym
– holowanie, wypychanie i odladzanie samolotu.

Wymagania:
– prawo jazdy kat. B
– gotowość do pracy pod presją czasu (lotnisko to dynamiczne miejsce)
– umiejętność pracy w zespole
– elastyczność i dyspozycyjność (praca na lotnisku to również praca w weekendy i święta)
– prawo jazdy kat. C będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
– szkolenia i kwalifikacje uznawane w europejskim lotnictwie cywilnym
– wsparcie coacha-opiekuna na początku Twojej pracy
– możliwość pogodzenia pracy z nauką
– umowę o pracę,
– dynamiczną pracę w ciekawym środowisku.

Kontakt:
Tel.: 882 – 065 – 390 

e-mail: rekrutacja@mjob.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazury Job Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku w moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji/również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm)

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mazury Job Sp. z o.o z siedzibą w Ełku przy ul. Nadjeziornej 15/1A,
2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym: odo@mjob.com.pl
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Mazury Job Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 miesięcy w celu zapewnienia ewentualnych roszczeń
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mazury Job Sp. z o.o. . Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Mazury Job Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
10) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mazury Job Sp. z o.o.,

  1. Aplikuj na to stanowisko!


Budowa sklepów i stron internetowych