Leasing pracowniczy

to elastyczne rozwiązanie prawne umożliwiające wyjście poza sztywne i rygorystyczne warunki zatrudnienia pracowników na podstawie Kodeksu pracy i to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stanowi on również optymalne rozwiązanie m.in. dla przedsiębiorców planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie czasu. Skorzystanie z agencji pracy tymczasowej pozwala szybko zaangażować personel wtedy, gdy dany termin tego wymaga. Usługa ta rozwiązuje również braki kadrowe związane z trudnymi do przewidzenia i zaplanowania sytuacjami losowymi, takimi jak: zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, czasowa niezdolność do wykonywania pracy, a także gdy rozwój firmy wymaga zatrudnienia kolejnych osób. Jako, że pracownik tymczasowy nie jest zaliczany do ogólnej liczby pracowników pracodawcy użytkownika, stąd też możecie Państwo uniknąć przekroczenia niektórych ustawowych limitów (np. ZFŚP, PFRON itp.).

Usługa wynajmu pracowników sprawdza się również wtedy, gdy zachodzi potrzeba czasowego zatrudnienia fachowców o specjalnych kwalifikacjach.

Mogą Państwo być pewni, że dostarczymy wyszkolonych fachowców, którzy całkowicie spełnią Państwa oczekiwania – bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów, związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, doborem odpowiedniej kadry czy rekrutacją.

W przypadku usługi leasingu pracowniczego przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz usługa – wykonywana przez tego właśnie Pracownika. Koszt takiej usługi można wliczyć do kosztów prowadzenia działalności firmy.

Cała odpowiedzialność za wykonanie określonego zlecenia spoczywa na nas.

Najnowsze oferty pracy:

Budowa sklepów i stron internetowych