Korzyści

Szybki czas realizacji zamówień, nawet do 48 godzin od otrzymania zlecenia;

Realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników, nawet o 30 procent. Pracownik tymczasowy nie jest zaliczany do ogólnej liczby pracowników pracodawcy użytkownika, stąd też możecie Państwo uniknąć przekroczenia niektórych progów zatrudnienia związanych, np. z: opłatami PEFRON, tworzeniem ZFŚP, czy zakładowej służby BHP;

Brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu;

Rozwiązanie problemu z nieoczekiwanymi przestojami w pracy. Pracownik skierowany do pracy u pracodawcy użytkownika powraca do agencji bez żadnych konsekwencji dla Państwa firmy. Unikacie Państwo problemu związanego z wypowiedzeniami, zwolnieniami, wysyłaniem pracowników na urlopy bezpłatne, czy ponoszeniem świadczeń za przestój;

Zatrudnianie bez konieczności wiązania się na stałe z pracownikiem;

Pracodawca użytkownik ponosi koszty wynikające wyłącznie z rzeczywistego (przepracowanego) czasu pracy, ponieważ pracownicy tymczasowi są zatrudniani tylko wtedy, „gdy są potrzebni” i pracują do czasu wykonania zleconych zadań. Dzięki temu rozwiązany zostaje problem nadgodzin;

Możliwość wymiany pracownika w przypadku jego niesprawdzenia się;

Odciążenie działów personalnych. Zawieramy z Państwem umowę o świadczenie usług i w uzgodnionych odstępach czasu lub po zakończeniu pracy wystawiamy fakturę VAT, którą można wliczyć w koszty prowadzenia firmy;

Dowolny czas trwania umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia;

Przejęcie obowiązków pracodawcy w kwestii: rekrutacji, zawierania umów, opłacania składek publiczno-prawnych (ZUS), wystawiania zaświadczeń typu PIT, wynagrodzeń pracowników, badań lekarskich oraz BHP;

Prosta kalkulacja kosztów pracy.

Najnowsze oferty pracy:

Budowa sklepów i stron internetowych