Jak do nas dołączyć?

W tym celu mamy do zaoferowania szereg naszych usług, które pomogą:

  • znaleźć pracę,
  • zdobyć cenne doświadczenie zawodowe,
  • powrócić na rynek pracy osobom z niego wykluczonym,
  • podreperować rodzinny budżet dodatkowym zajęciem.

Pamiętaj, ze korzystanie z naszych usług JEST BEZPŁATNE, NIE PONOSISZ KOSZTÓW związanych z udziałem w rekrutacji, czy znalezieniem pracy.

Chcąc szukać pracy za pomocą agencji Mazury Job, należy zarejestrować się w naszej bazie kandydatów. W tym celu wysyłasz CV na wskazany adres mailowy, składasz je osobiści w naszym biurze, bądź na miejscu wypełniasz kwestionariusz osobowy. Możesz również odpowiedzieć na konkretne, zamieszczone przez nas ogłoszenie.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) w CV należy załączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Treść tej klauzuli przedstawia się następująco:


Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Mazury Job Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy ulicy Nadjeziornej 15A/1, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.


Po złożeniu CV lub kwestionariusza, zostają one wprowadzone do naszej komputerowej bazy danych kandydatów. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko skojarzyć danego kandydata z daną ofertą pracy. Od tego rozpoczyna się prowadzony przez nas proces rekrutacyjny. Rozpatrujemy wszystkich kandydatów ubiegających się na dane stanowisko pracy, a także na bieżąco aktualizujemy i przeglądamy posiadaną przez nas bazę CV.

Najnowsze oferty pracy:

Budowa sklepów i stron internetowych